Jämför Lägg till 1 eller 2 artiklar Lägg till 2 eller 3 artiklar
  • Made from 100% lightweight aluminium
  • 2-point locking system with 3-digit TSA function
  • Ultimate packing comfort thanks to 2 divider pads with multiple pockets
  • Smooth rolling double wheels
  • 1 färg(er)

  • 4 färg(er)

  • 1 färg(er)