Trusted all over the world

Formular ångerblankett

(Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet)

TILL:
Frucon²
Pittemsestraat 58d
8850 Ardooie (Belgium)
Fax : +32 51 696 837
customer.care@americantourister.com

Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (•) frånträder mitt/vårt (*)
köpeavtal avseende följande varor (*)/tjänster (*).Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast om denna blankett meddelas på papper):
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Tack för att du kontaktar oss.
Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt.